15-11-12

Naleving taalwetgeving in ziekenhuizen en gasboetes om mensen hun huis uit te pesten

img767.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

Maffieuze clubs die aan je appartement willen geraken met actieve steun van gerecht (neem nou rechter Coppens van de Correctionele rechtbank) en politie kunnen bij jouw mentale gezondheid "betrokken" geraken en ertoe verzoeken jou een beschermende maatregel te laten opleggen in de hoop dat je een hartaanval krijgt of zelfmoord pleegt wanneer de politie je op straat oppakt en naar een ziekenhuis stuurt voor een psychiatrische expertise die, in weerwil van de taalwet, op straffe van en onder bedreiging van doorverwijzing naar de psychiatrie in het Frans moet gebeuren. Voor meer inlichtingen: navraag doen bij de homofoob Bruno Bulthé en ook dit bericht van 16 oktober 2012 (volg link) en volgende op deze blog lezen. De instellingen die in het leven zijn geroepen om zogenaamd toe te zien op de goede werking van de overheidsdiensten zullen er hun steentje toe bijdragen om de slachtoffers van de sadistische roofmoorden van le Grand Orient de France, de juiverie en Italia te ontredderen en de laatste hoop te ontnemen.

_________

Tegelijk kan een GAS-boete ook niet enkel worden uitgeschreven voor niet bewezen feiten, maar zelfs voor "feiten" waarvan het tegendeel bewezen is. Er zijn toch geen beroepsinstellingen of media die zich in Brussel iets van Vlamingen aantrekken. Het Grand Orient de France, de juiverie en Italia is (1) dus goed bezig in Elsene en in andere gemeenten in Brussel en Vlaanderen de Vlamingen leeg te plunderen met de actieve medewerking van de "democratische" logepartijen en de bange Vlaamse collaborateursmuizen in Brussel. Wat achtergrondformatie in dit bericht op deze blog (volg link).

img767.jpgimg768.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

(1) 'Is' en niet 'zijn', want het is één pot nat.

11:24 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-11-12

Tom Lanoye haalt de kastanjes uit het vuur voor het Franse economische imperialisme

De non-auteur van Vlaanderen, Tom Lanoye, heeft van het Franse Grootoosten en van de Franse werkgevers (u weet wel, die van die zelfmoordcultuur in de Franse bedrijven) die hem naar de parvenu-universiteit de Sorbonne hebben aangetrokken, de opdracht gekregen het VOKA nog wat schade toe te brengen, om Frankrijk, groot, rijk en arrogant te houden, en dan wel liefst ten koste van de genetisch inferieure slaven. Men kan de Germanist in zijn koeterwaals horen peroreren via deze link. Dat was gisteren bij Reyers laat op de VRT . Er is geen woord dat hij zegt dat niet zowel berekend is om de Franse kapitalistische belangen te dienen als om de Vlamingen voor de gek te houden. Neem nou het ergens inwerken van het woord "bedevaart" in een context waarin het gebruik van dat woord slecht geplaatst is. Ofwel is zijn taalgebruik voor een door officieel Vlaanderen gevierd auteur bijzonder schraal, ofwel krijgt hij zijn opdrachten van de Opperbouwmeester in het Frans.

09:40 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-10-12

Klacht tegen Bruno Bulthé bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

Samenhangend met dit bericht op deze weblog, en die van de dagen die daarop volgen, is deze klacht, die ik gericht heb aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

 

___________________________

Ik ben van oordeel dat ik in mijn belangen geschaad ben door de bereidwilligheid van procureur-generaal Bruno Bulthé om een zekere mevrouw Collette, eigenares van de appartementen boven en naast mij en ook begerig naar het mijne, in een burengeschil bij te staan door haar te helpen een procedure op te starten tot oplegging van een beschermende maatregel na een psychiatrische expertise in een eentalig Frans Brussels ziekenhuis. Deze bereidwilligheid is, naast door een overduidelijke connectie van maffieuze orde, ingegeven door homofobie. Ik verwijs daarbij naar het gegeven dat de heer Bulthé in het verleden, toen hij de Macho-sauna van ULB-professor Michel Vincineau belaagde, al ver zijn boekje te buiten is gegaan (zie voor achtergrondinformatie bijvoorbeeld het artikel van Le Soir : http://archives.lesoir.be/-laurent-a-un-je-ne-sais-quoi-d...). De klacht van mevrouw Collette die had moeten leiden tot collocatie, mits meer medewerking van de overigens Vlamingenhatende, geheel Nederlandsonkundige en daarmee al in strijd met de taalwetgeving handelende psychiater (op zich al een reden tot klacht tegen dat ziekenhuis, waarvan een kennis mij heeft verzekerd dat er al mensen voor collocatie werden opgenomen enkel en alleen omdat ze Engelstalig waren), was zij niet gerechtigd in te dienen, aangezien zij geen persoon is die op enigerlei wijze betrokken partij was in de aangelegenheid waarin zij om mijn lichamelijke of geestelijke welzijn "bekommerd" zou kunnen zijn geraakt. Een dergelijke inschikkelijkheid tegenover een persoon die geen enkele band heeft met een andere persoon en geen enkele aanleiding heeft, noch zelfs maar het wettelijke recht, om te verzoeken een procedure tot oplegging van een beschermende maatregel op te starten, houdt verband met corruptie, al dan niet samenhangend (en de historische precedenten zijn ertoe voorhanden om aan te nemen van wel) met homofobie, wat in het geval van Bruno Bulthé echter, met uitsluiting van elke twijfel, bewezen lijkt.

Het detail van de gehele situatie vindt u uitgebreid toegelicht in de vier of vijf laatste berichten op mijn weblog, die ik u verzoek aandachtig te willen lezen. 

Voor zover u niet vooral de opdracht zou hebben gekregen van het bestel dat u in het leven heeft geroepen om van “les jouets des riches” af te blijven en erover te waken dat zij nergens gehoor vinden, zult u aan mijn klacht vanzelfsprekend welwillend aandacht verlenen.

29-10-12

De Cliniques universitaires Saint-Luc hebben van taalwetgeving geen kaas gegeten (en waarom zouden ze?)

In verband met deze zaak (volg link) richtte ik aan Gérald Deschietere de volgende brief, die gewag maakt van de taaltoestanden en waarin ook meer in het algemeen de vraag wordt gesteld naar de rechtmatigheid van een procedure.

 

_____________________________

 

Aan de heer Gérald Deschietere

Cliniques universitaires Saint-Luc

Hippocrateslaan 10

B – 1200  Brussel

 

AANGETEKEND

HERINNERING

 

Elsene, 29 oktober 2012

 

 

Onderwerp: brief van 20 oktober 2012 naar aanleiding van een verzoek tot oplegging van een beschermende maatregel

 

 

Geachte heer,

 

Op 30 augustus 2012 werd ik voor de deur van mijn huis gewelddadig meegenomen door politieagenten voor psychiatrische expertise bij de spoeddienst van de Cliniques universitaires Saint-Luc. Volgens de mededeling van de politie aan de psychiater van wacht ging het om een expertise “hors procédure”, voor zover zoiets zou kunnen bestaan of mogen bestaan. Ik herinner er u aan dat de expertise gedwongen in de taal van Dutroux gebeurde en niet, zoals wettelijk verplicht, in het Nederlands.

 

Graag zou ik een attest ontvangen van het ziekenhuis waaruit blijkt dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden en wat er het resultaat van was. Over deze aangelegenheid schreef ik u op 10 oktober 2012 al een brief waarover u in een telefonisch onderhoud met mij hebt laten weten dat u die niet zou hebben ontvangen. U hebt mij ook telefonisch beloofd dit attest met spoed alsnog te bezorgen. Nu ik dat na ongeveer een week nog niet hebt ontvangen, ondanks uw plechtige belofte nadat ik nog een keer telefonisch met u contact heb opgenomen, acht ik de tijd rijp om tot u nogmaals schriftelijk en aangetekend het verzoek te richten mij het gevraagde document per kerende te bezorgen.

 

Ik stel er in elk geval prijs op u op het hart te drukken dat ik de procedure en het uitblijven van het gevraagde attest via alle mij ter beschikking staande middelen zo gepast mogelijk ter kennis zal brengen van wie het geweten hoort te hebben, evengoed als van wie het niet geweten wil hebben.

 

Met hoogachting,

 

 

 

 

 

J[censure] B[censure]

[belediging aan het historisch inzicht] [censure]   Brussel

Tel.: [censuur]

11:05 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-12

Algemene Inspectie en Comité P ten dienste van de corrupte agent? En advocaten één bende gangsters ten dienste van de maffia?

Niet veel anders dan het Comité P stuurt de Algemene Inspectie klachten voor behandeling door naar degenen over wie een klacht is ingediend. De politie laat graag begrijpen aan de kant te staan (ze zeggen dat ik daar zelfs niet aan mag twijfelen) van de Frans-Italiaanse maffia die de gemeente Elsene nu ongeveer heeft overgenomen. De klacht heeft betrekking op deze aangelegenheid (volg link), waar kennelijk ook Bruno Bulthé zijn aandeel in heeft. De heer Bulthé vindt het ook niet nodig om na twee aangetekende brieven waarin getaald wordt naar de motivering van een verzoek tot oplegging van een beschermende maatregel (nota bene door de eigenares van appartementen boven en naast de betrokkene) ook maar enig antwoord te geven. Wellicht gaat hij vroeg of laat de weg op van Glenn Audenaert en Wim de Troy; met andere woorden, naar af. Het gaat hier om een flagrant geval van bediening van een (vastgoed?)maffia.

Barreau de Bruxelles, François Bruyns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook advocaten schijnen het goed met elkaar te vinden. Ze houden elkaar in elk geval in de beste corporatieve traditie een hand boven het hoofd. In een geval van flagrante belangenvermenging door meester Christine Rygaert (als bewoonster van een appartement ook advocate van de eigenares van dat appartement in een zaak tegen de persoon die onder haar woont) speelt François Bruyns van de Franstalige orde van de Brusselse balie het klaar om er geen kwaad in te zien. Voor de achtergrond hiervan: volg deze link.

danny vandenperre,algemene inspectie

17-10-12

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten in dienst van de politie?

img761.jpgWaar dient het Comité eigenlijk toe? Je dient een klacht in tegen de maffia en ze laten je weten dat ze de klacht voor behandeling doorgestuurd hebben naar de maffia en dat je daar naar de verdere opvolging moet talen.

Voor zulke brieven en procedures zou Amnesty International België moeten veroordelen.

23:44 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-10-12

Machtsmisbruik Bruno Bulthé ten dienste van de maffia

Procureur des Konings de heer Bruno Bulthé

Portalis

Quatre-Brasstraat 4

B - 1000 Brussel

 

AANGETEKEND

HERINNERING!

 

Brussel, 10 oktober 2012

 

Onderwerp: verzoek tot oplegging van een beschermende maatregel (herinnering; eerste brief van 31 augustus 2012)

 

Geachte heer,

 

 

Op 30 augustus 2012 werd ik voor de deur van mijn huis gewelddadig meegenomen door politieagenten voor psychiatrische expertise in het ziekenhuis Saint-Luc. De expertise, die verplicht geheel in het Frans verliep, heeft geleid tot mijn terugsturing naar huis. De persoon die het verzoek had gericht tot oplegging van een beschermende maatregel was mevrouw Sybille Collette, avenue de la Chênaie 2, 1380 Ohain, via brief van haar advocate, mevrouw Christine Rygaert. Deze advocate is blijkbaar een tijdlang huurder geweest van mevrouw Collette, en woonde op het appartement boven mij. Hieronder vindt u een foto van een brief die ik in de gang van mijn appartementsgebouw heb zien liggen en die door een kennelijk gehaaste postbode op het marmeren afdekblad van een radiator werd gelegd in plaats van in de brievenbus gestopt. Ik heb de vrijheid genomen van die brief deze foto te nemen in het kader van het stofferen van mijn dossier in een gerechtelijk geschil. Mevrouw Collette probeerde mij er namelijk al langer van te “overtuigen” haar mijn appartement te verkopen. Het kan u onmogelijk ontgaan dat hier sprake is van een behoorlijke belangenvermenging.

 

 

 

RYGAERT DUFOUR_500x500_100KB.jpg

 

Van u zou ik, ten behoeve van mijn advocaat, graag een kopie krijgen van het verzoek tot oplegging van een beschermende maatregel dat u ontvangen hebt van deze mevrouw Rygaert, om die aan mijn dossier toe te voegen en zodat ik kan controleren waar de beschuldigingen precies over gaan, te meer daar ik geen persoonlijk contact onderhoudt met mijn bovenbuur, noch met mijn naaste buren (Italianen, …). Geen van mijn buren heeft zich tot op heden ooit bij mij aangemeld met een klacht over welke hinder ook die zij van mij zouden hebben ondervonden, hetgeen de démarche van mevrouw Collette des te meer eigenaardig maakt, om over haar toegang tot de bereidwillige medewerking van gerecht en politie nog maar te zwijgen.

 

Ik verhelder u graag het een en ander en schets de context. Ik woon sinds 1992 op hetzelfde adres. Mevrouw Collette is eigenares van twee appartementen, één boven mij, en één naast mij. Het tweede van beide appartementen heeft zij verworven omstreeks 2006, waarna allerlei problemen begonnen met haar en haar huurders, van wie blijkbaar velen persoonlijke kennissen van haar of haar dochter blijken te zijn. Een keer heeft zij een werkman lawaai laten maken tot voorbij middernacht, waarna zij, een tijd later, mij laconiek kwam vragen of ik NOG niet bereid was mijn appartement aan haar te verkopen.

 

Het ligt in de lijn van de verwachtingen (ik ben maar een flamouche) en het is, voor het overige, overbodig u te vertellen dat de politie meestal weigert mijn klachten ernstig te nemen, ook niet wanneer ik met bewijsstukken in handen klacht kom indienen, en dat zij weigert te interveniëren als ik bel vanwege burenhinder. Er is duidelijk sprake van collusie tussen, op z’n minst, een segment van de politie van Brussel-Elsene en deze mevrouw. Ik word gedurig gepest door politieagenten van de zone Brussel-Elsene die zich, onder meer, op ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot mijn appartement. Er is door de politie tot nog toe al twee keer zonder machtiging maar op verzoek van derden en zonder vergoeding achteraf ingebroken in mijn appartement. De bijgaande foto getuigt daarvan, gaat terug tot enkele jaren her en is duidelijk genoeg. 

 

 

Borremans 030630 00007_500x500_100KB.jpg

 

Nog onlangs kwam men tegen middernacht zonder enige aanleiding bij mij aankloppen en heeft men zichzelf toegang verleend tot mijn appartement (huisvredebreuk), waarbij men zelfs in mijn kasten en laden is komen kijken. De agenten waren met mij de spot aan het drijven en hadden het erover dat ik “alles” zou opblazen.

 

Op een andere dag werd ik op de Louizalaan geïnterpelleerd omdat ik zogenaamd te hard zou rijden (hooguit 40 km/u op een plaats waar 50 km/u mag). Toen werd ik een tijdlang vastgehouden en geboeid tot er kennelijk bevel van overhand kwam dat het wel genoeg was. Ook was er een agent die mij nostalgisch noemde omdat ik nog tegen zijn Franstalige collega’s in het Nederlands durfde te spreken. Hij zei dat met een gulle, zelfverzekerde grijnslach en werd niet door zijn collega’s, ook niet door zijn Nederlandstalige, op zijn plaats gezet.

 

Nog later werd ik op de Adolphe Buyllaan, meer in de buurt van mijn woning, door politieagenten geïnterpelleerd, duidelijk met een verwijzing naar het vorige incident, waarbij eveneens werd gesuggereerd dat ik zogenaamd te snel zou rijden (dertig waar vijftig mag). In dit geval lieten ze mij na enige tijd met rust. Geen van deze “klachten” heeft overigens geleid tot een veroordeling; zover wou men het kennelijk (nog?) niet drijven.

 

Vorig jaar rond deze tijd heb ik naar de politie gebeld in verband met burenlawaai (de dochter van de eigenares van het naastliggende appartement betrok dit tijdelijk). Dit burenlawaai duurde minstens tot vier uur en was tot stratenver te horen. De politieagent die ik belde, was kennelijk dezelfde die al eerder van dienst was in de zone Brussel-Elsene toen ik met een soortgelijke klacht eveneens niet bij hem terecht kon. Toen moest ik tot drie keer toe bellen, waarna ik allerlei beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg. Deze keer werd ik de rustverstoorder genoemd, duidelijk door dezelfde agent (hetzelfde timbre, hetzelfde accent; een Franstalige die Nederlands beheerst). Kort voor de dochter weer verhuisde, naar Parijs, hoorde ik haar op de gang telefoneren en ik hoorde haar duidelijk zeggen: “On a essayé de le rendre fou, mais ça n’a pas marché.”

 

Ooit werd ik op een parking geïnterpelleerd door politieagenten die mijn identiteitskaart in het Frans vroegen en op mijn Nederlandstalige respons opmerkten: “Celui-là n’a toujours pas compris…”. Een van deze agenten was, geloof ik, dezelfde als één van de agenten die mij een tweede keer tegenhielden op straat wegens vermeend hardrijden, zonder veroordeling overigens. Ik heb ook al ondervonden dat agenten tussen neus en lip weg gewoon zeggen dat ik zelfmoord moet plegen, dat muizen geen recht op leven hebben en dat ze willen dat Collette het appartement voor een prikje van mijn bejaarde ouders kan kopen.

 

Ik wijs er verder nog op dat, in het kader van dezelfde “klachten”, men mij ondertussen ook een administratieve boete wil opleggen, evenwel zonder enig bewijsstuk.

 

In afwachting van uw antwoord zal ik deze informatie ook via sociale media verspreiden, gelet op de gebleken volstrekte onbetrouwbaarheid van gerecht, politiediensten en media, en de bereidwilligheid van deze actoren in de maatschappij om de maffia actief bij te staan, en dat tot op het hoogste niveau.

 

Met hoogachting,

 

 

 

[naam

adres] 

  

12:21 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-12

Machtsmisbruik politie in het kader van aanwinstenpolitiek Frans-Italiaanse maffia

Aan de heer Bertrand de BuiSSeret

Sanctionerende ambtenaar

Gemeentehuis Elsene

Elsensesteenweg 168

B - 1050 Brussel

 

 

Brussel, 10 september 2012

 

Uw kenmerk: VC – CP 207/2012

 

Uw brief van: 21 augustus 2012

 

Geachte heer,

 

In uw brief beweert u dat een politie-inspecteur op 18 juli 2012 een proces-verbaal heeft opgesteld waaruit zou blijken dat ik mij schuldig zou hebben gemaakt aan beschadiging van de voordeur van een appartement op de 5e verdieping van een gebouw gelegen Hogeschoollaan 61 te 1050 Brussel. Ik bezorg u hierna een foto van de betreffende deur, getrokken op 25 augustus 2012, na de opstelling van het proces-verbaal, waarbij u kunt vaststellen dat er geen schade te bespeuren is aan deze deur en dat de politie dus een meinedige verklaring heeft afgelegd.

 

 

Afbeelding 087.jpg

Ik schets u graag de context waarin u deze politieactie moet begrijpen.

 Op 30 augustus 2012 werd ik voor de deur van mijn huis gewelddadig meegenomen door politieagenten voor psychiatrische expertise in het ziekenhuis Saint-Luc. De expertise, die verplicht geheel in het Frans verliep (hetgeen u veel genoegen zal bezorgen, als u het leest), heeft geleid tot mijn terugsturing naar huis. De persoon die het verzoek had gericht tot oplegging van een beschermende maatregel was mevrouw Sybille Collette, avenue de la Chênaie 2, 1380 Ohain, via brief van haar advocate, mevrouw Christine Rygaert. Deze advocate is blijkbaar een tijdlang huurder geweest van mevrouw Collette, en woonde op het appartement boven mij. Hieronder vindt u een foto van een brief die ik in de gang van mijn appartementsgebouw heb zien liggen en die door een kennelijk gehaaste postbode op het marmeren afdekblad van een radiator werd gelegd in plaats van in de brievenbus gestopt. Ik heb de vrijheid genomen van die brief deze foto te nemen in het kader van het stofferen van mijn dossier in een gerechtelijk geschil. Mevrouw Collette probeerde mij er namelijk al langer van te “overtuigen” haar mijn appartement te verkopen. Mevrouw Collette heeft geen beroep, heeft zich waarschijnlijk ook altijd te goed gevonden om te werken en heeft dus zeeën van tijd om mensen lastig te vallen, te intrigeren en te complotteren. In elk geval kan het u onmogelijk ontgaan zijn dat hier sprake is van een behoorlijke belangenvermenging.

 

 

RYGAERT DUFOUR_500x500_100KB.jpg

 

Ik heb de procureur verzocht, ten behoeve van mijn advocaat, een kopie te bezorgen van het verzoek tot oplegging van een beschermende maatregel dat hij ontvangen heeft van deze mevrouw Rygaert, om die aan mijn dossier toe te voegen en zodat ik kan controleren waar de beschuldigingen precies over gaan, te meer daar ik geen persoonlijk contact onderhoudt met mijn bovenbuur, noch met mijn naaste buren (Italianen, …). Geen van mijn buren heeft zich tot op heden ooit bij mij aangemeld met een klacht over welke hinder ook die zij van mij zouden hebben ondervonden, hetgeen de démarche van mevrouw Collette des te meer eigenaardig maakt, om over haar toegang tot de bereidwillige medewerking van gerecht en politie nog maar te zwijgen.

 

Ik verhelder u graag het een en ander en schets de context. Ik woon sinds 1992 op hetzelfde adres. Mevrouw Collette is eigenares van twee appartementen, één boven mij, en één naast mij. Het tweede van beide appartementen heeft zij verworven omstreeks 2006, waarna allerlei problemen begonnen met haar en haar huurders, van wie blijkbaar velen persoonlijke kennissen van haar of haar dochter blijken te zijn. Een keer heeft zij een werkman lawaai laten maken tot voorbij middernacht, waarna zij, een tijd later, mij laconiek kwam vragen of ik NOG niet bereid was mijn appartement aan haar te verkopen.

 

Het ligt in de lijn van de verwachtingen (ik ben maar een flamouche) en het is, voor het overige, overbodig u te vertellen dat de politie meestal weigert mijn klachten ernstig te nemen, ook niet wanneer ik met bewijsstukken in handen klacht kom indienen, en dat zij weigert te interveniëren als ik bel vanwege burenhinder. Er is duidelijk sprake van collusie tussen, op z’n minst, een segment van de politie van Brussel-Elsene en deze mevrouw. Ik word gedurig gepest door politieagenten van de zone Brussel-Elsene die zich, onder meer, op ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot mijn appartement. Er is door de politie tot nog toe al twee keer zonder machtiging maar op verzoek van derden en zonder vergoeding achteraf ingebroken in mijn appartement. De bijgaande foto getuigt daarvan, gaat terug tot enkele jaren her en is duidelijk genoeg.

 

 

Borremans 030630 00007_500x500_100KB.jpg

 

Nog onlangs kwam men tegen middernacht zonder enige aanleiding bij mij aankloppen en heeft men zichzelf toegang verleend tot mijn appartement (huisvredebreuk), waarbij men zelfs in mijn kasten en laden is komen kijken. De agenten waren met mij de spot aan het drijven en hadden het erover dat ik “alles” zou opblazen.

 

Op een andere dag werd ik op de Louizalaan geïnterpelleerd omdat ik zogenaamd te hard zou rijden (hooguit 40 km/u op een plaats waar 50 km/u mag). Toen werd ik een tijdlang vastgehouden en geboeid tot er kennelijk bevel van overhand kwam dat het wel genoeg was. Ook was er een agent die mij nostalgisch noemde omdat ik nog tegen zijn Franstalige collega’s in het Nederlands durfde te spreken. Hij zei dat met een gulle, zelfverzekerde grijnslach en werd niet door zijn collega’s, ook niet door zijn Nederlandstalige, op zijn plaats gezet.

 

Nog later werd ik op de Adolphe Buyllaan, meer in de buurt van mijn woning, door politieagenten geïnterpelleerd, duidelijk met een verwijzing naar het vorige incident, waarbij eveneens werd gesuggereerd dat ik zogenaamd te snel zou rijden (dertig waar vijftig mag). In dit geval lieten ze mij na enige tijd met rust. Geen van deze “klachten” heeft overigens geleid tot een veroordeling; zover wou men het kennelijk (nog?) niet drijven.

 

Vorig jaar rond deze tijd heb ik naar de politie gebeld in verband met burenlawaai (de dochter van de eigenares van het naastliggende appartement betrok dit tijdelijk). Dit burenlawaai duurde minstens tot vier uur en was tot stratenver te horen. De politieagent die ik belde, was kennelijk dezelfde die al eerder van dienst was in de zone Brussel-Elsene toen ik met een soortgelijke klacht eveneens niet bij hem terecht kon. Toen moest ik tot drie keer toe bellen, waarna ik allerlei beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg. Deze keer werd ik de rustverstoorder genoemd, duidelijk door dezelfde agent (hetzelfde timbre, hetzelfde accent; een Franstalige die Nederlands beheerst). Kort voor de dochter weer verhuisde, naar Parijs, hoorde ik haar op de gang telefoneren en ik hoorde haar duidelijk zeggen: “On a essayé de le rendre fou, mais ça n’a pas marché.”

 

Ooit werd ik op een parking geïnterpelleerd door politieagenten die mijn identiteitskaart in het Frans vroegen en op mijn Nederlandstalige respons opmerkten: “Celui-là n’a toujours pas compris…”. Een van deze agenten was, geloof ik, dezelfde als één van de agenten die mij een tweede keer tegenhielden op straat wegens vermeend hardrijden, zonder veroordeling overigens. Ik heb ook al ondervonden dat agenten tussen neus en lip weg gewoon zeggen dat ik zelfmoord moet plegen, dat muizen geen recht op leven hebben en dat ze willen dat Collette het appartement voor een prikje van mijn bejaarde ouders kan kopen. Van mevrouw Collette, die erachter was gekomen dat ik ooit op de Stichting Auschwitz heb gewerkt, en die er kennelijk van overtuigd was dat ik joods ben, kreeg ik zelfs allerlei antisemitische verwensingen over het hoofd.

 

Ik herinner u eraan dat de prijzen van appartementen geweldig gestegen zijn, dat de eigenares van de appartementen boven en naast mij bijzonder goed genetwerkt blijkt en dat de politie meer dan bereid blijkt te zijn om een handje toe te steken in het wegpesten van een “sale flamouche” (u herkent, als ik uw naam zo zie, ongetwijfeld wel uw eigen reflexen dienaangaande). Het staat in deze omstandigheden vast dat ik geen boete ga betalen voor schade waar zelfs de bewoners of eigenares van het appartement geen moeite toe hebben gedaan die zelf aan te brengen, al was het maar om de geloofwaardigheid te verhogen van weer een etappe in het wegpesten van iemand van een, getuige uw familienaam, ook voor u “inferieur ras”. Ik heb ondertussen alvast bij de bevoegde diensten klacht ingediend tegen de maffieuze betrokkenheid van de politie in dit dossier.

 

Gelet op de hoge betrokkenheid van ook de MR- en PS-ambtenarij in mijn gemeente bij de pestacties, en de waarschijnlijkheid van een onwelwillende behandeling van mijn dossier, behoud ik mij het recht voor deze informatie ook via de sociale media te verspreiden.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

J[censuur] B[censuur]

H[censuur]

B – 1050   B[censuur]

Tel.: [censuur]

00:22 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-08-12

Hoe geraakt de maffia aan een appartement in Brussel met medewerking van Bruno Bulthé?

Procureur des Konings de heer Bruno Bulthé

Portalis

Quatre-Brasstraat 4

B - 1000 Brussel

 

 

Brussel, 31 augustus 2012

 

Onderwerp: verzoek tot oplegging van een beschermende maatregel

 

Geachte heer,

 

 

Op 30 augustus 2012 werd ik voor de deur van mijn huis gewelddadig meegenomen door politieagenten voor psychiatrische expertise in het ziekenhuis Saint-Luc. De expertise, die verplicht geheel in het Frans verliep, heeft geleid tot mijn terugsturing naar huis. De persoon die het verzoek had gericht tot oplegging van een beschermende maatregel was mevrouw Sybille Collette, avenue de la Chênaie 2, 1380 Ohain, via brief van haar advocate, mevrouw Christine Rygaert. Deze advocate is blijkbaar een tijdlang huurder geweest van mevrouw Collette, en woonde op het appartement boven mij. Hieronder vindt u een foto van een brief die ik in de gang van mijn appartementsgebouw heb zien liggen en die door een kennelijk gehaaste postbode op het marmeren afdekblad van een radiator werd gelegd in plaats van in de brievenbus gestopt. Ik heb de vrijheid genomen van die brief deze foto te nemen in het kader van het stofferen van mijn dossier in een gerechtelijk geschil. Mevrouw Collette probeerde mij er namelijk al langer van te “overtuigen” haar mijn appartement te verkopen. Het kan u onmogelijk ontgaan dat hier sprake is van een behoorlijke belangenvermenging.

 

 

Christine Rygaert, Sybille Collette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van u zou ik, ten behoeve van mijn advocaat, graag een kopie krijgen van het verzoek tot oplegging van een beschermende maatregel dat u ontvangen hebt van deze mevrouw Rygaert, om die aan mijn dossier toe te voegen en zodat ik kan controleren waar de beschuldigingen precies over gaan, te meer daar ik geen persoonlijk contact onderhoudt met mijn bovenbuur, noch met mijn naaste buren (Italianen, …). Geen van mijn buren heeft zich tot op heden ooit bij mij aangemeld met een klacht over welke hinder ook die zij van mij zouden hebben ondervonden, hetgeen de démarche van mevrouw Collette des te meer eigenaardig maakt, om over haar toegang tot de bereidwillige medewerking van gerecht en politie nog maar te zwijgen.

 

Ik verhelder u graag het een en ander en schets de context. Ik woon sinds 1992 op hetzelfde adres. Mevrouw Collette is eigenares van twee appartementen, één boven mij, en één naast mij. Het tweede van beide appartementen heeft zij verworven omstreeks 2006, waarna allerlei problemen begonnen met haar en haar huurders, van wie blijkbaar velen persoonlijke kennissen van haar of haar dochter blijken te zijn. Een keer heeft zij een werkman lawaai laten maken tot voorbij middernacht, waarna zij, een tijd later, mij laconiek kwam vragen of ik NOG niet bereid was mijn appartement aan haar te verkopen.

 

Het ligt in de lijn van de verwachtingen (ik ben maar een flamouche) en het is, voor het overige, overbodig u te vertellen dat de politie meestal weigert mijn klachten ernstig te nemen, ook niet wanneer ik met bewijsstukken in handen klacht kom indienen, en dat zij weigert te interveniëren als ik bel vanwege burenhinder. Er is duidelijk sprake van collusie tussen, op z’n minst, een segment van de politie van Brussel-Elsene en deze mevrouw. Ik word gedurig gepest door politieagenten van de zone Brussel-Elsene die zich, onder meer, op ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot mijn appartement. Er is door de politie tot nog toe al twee keer zonder machtiging maar op verzoek van derden en zonder vergoeding achteraf ingebroken in mijn appartement. De bijgaande foto getuigt daarvan, gaat terug tot enkele jaren her en is duidelijk genoeg.

 

 

Politie Zone Brussel-Elsene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog onlangs kwam men tegen middernacht zonder enige aanleiding bij mij aankloppen en heeft men zichzelf toegang verleend tot mijn appartement (huisvredebreuk), waarbij men zelfs in mijn kasten en laden is komen kijken. De agenten waren met mij de spot aan het drijven en hadden het erover dat ik “alles” zou opblazen.

 

Op een andere dag werd ik op de Louizalaan geïnterpelleerd omdat ik zogenaamd te hard zou rijden (hooguit 40 km/u op een plaats waar 50 km/u mag). Toen werd ik een tijdlang vastgehouden en geboeid tot er kennelijk bevel van overhand kwam dat het wel genoeg was. Ook was er een agent die mij nostalgisch noemde omdat ik nog tegen zijn Franstalige collega’s in het Nederlands durfde te spreken. Hij zei dat met een gulle, zelfverzekerde grijnslach en werd niet door zijn collega’s, ook niet door zijn Nederlandstalige, op zijn plaats gezet.

 

Nog later werd ik op de Adolphe Buyllaan, meer in de buurt van mijn woning, door politieagenten geïnterpelleerd, duidelijk met een verwijzing naar het vorige incident, waarbij eveneens werd gesuggereerd dat ik zogenaamd te snel zou rijden (dertig waar vijftig mag). In dit geval lieten ze mij na enige tijd met rust. Geen van deze “klachten” heeft overigens geleid tot een veroordeling; zover wou men het kennelijk (nog?) niet drijven.

 

Vorig jaar rond deze tijd heb ik naar de politie gebeld in verband met burenlawaai (de dochter van de eigenares van het naastliggende appartement betrok dit tijdelijk). Dit burenlawaai duurde minstens tot vier uur en was tot stratenver te horen. De politieagent die ik belde, was kennelijk dezelfde die al eerder van dienst was in de zone Brussel-Elsene toen ik met een soortgelijke klacht eveneens niet bij hem terecht kon. Toen moest ik tot drie keer toe bellen, waarna ik allerlei beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg. Deze keer werd ik de rustverstoorder genoemd, duidelijk door dezelfde agent (hetzelfde timbre, hetzelfde accent; een Franstalige die Nederlands beheerst). Kort voor de dochter weer verhuisde, naar Parijs, hoorde ik haar op de gang telefoneren en ik hoorde haar duidelijk zeggen: “On a essayé de le rendre fou, mais ça n’a pas marché.”

 

Ooit werd ik op een parking geïnterpelleerd door politieagenten die mijn identiteitskaart in het Frans vroegen en op mijn Nederlandstalige respons opmerkten: “Celui-là n’a toujours pas compris…”. Een van deze agenten was, geloof ik, dezelfde als één van de agenten die mij een tweede keer tegenhielden op straat wegens vermeend hardrijden, zonder veroordeling overigens. Ik heb ook al ondervonden dat agenten tussen neus en lip weg gewoon zeggen dat ik zelfmoord moet plegen, dat muizen geen recht op leven hebben en dat ze willen dat Collette het appartement voor een prikje van mijn bejaarde ouders kan kopen.

 

Ik wijs er verder nog op dat, in het kader van dezelfde “klachten”, men mij ondertussen ook een administratieve boete wil opleggen, evenwel zonder enig bewijsstuk.

 

In afwachting van uw antwoord zal ik deze informatie ook via sociale media verspreiden, gelet op de gebleken volstrekte onbetrouwbaarheid van gerecht, politiediensten en media, en de bereidwilligheid van deze actoren in de maatschappij om de maffia actief bij te staan, en dat tot op het hoogste niveau.

 

Met hoogachting,

 

Etc.

 

 

 

 

 

 

11:05 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-08-12

Domaine provincial Watchingen (vroeger: Provinciedomein Huizingen)

Ofwel werken Nederlandstaligen in Vlaams-Brabant altijd en hebben ze geen tijd meer om ergens naartoe te gaan terwijl allochtonen en Franstaligen tijd zat hebben, ofwel is de verfransing er bijzonder ver gevorderd, en wel in die mate dat die zonder meer schrikbarende proporties heeft aangenomen. Wanneer je in Vlaams-Brabant toeristische attracties afkuiert, merk je dat die haast enkel bezocht worden door Franstaligen, die meestal ook misbaar maken als ze nog ergens Nederlands horen praten. En op vele plaatsen zijn caissières en verkopers enkel Franstalig ; zelfs in het Provinciedomein Huizingen, zoals ik via mijn eigen persoonlijk "onderzoek" hebben kunnen vaststellen. Negentig procent van de bezoekers zijn er Franstalig en bij het frietkraampje word je al uitgesproken kregelig behandeld als je er le flamand kwettert en het licht nog niet uit het gat van de francofonie hebt zien schijnen.

01:58 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: provinciedomein huizingen, verfransing |  Facebook |

16-11-11

De Kwantumsprong van Brecht Arnaert

Als zoveelste francofiele, intellectuele collaborateur in een flamingantische Mata-Hari-travestie, bereidt Brecht Arnaert in zijn jongste essay de verfransing van Vlaanderen méé voor : nu is hij er voorstander van dat de democratie volledig zou spelen en dat allerlei grendels in parlement en regering worden weggenomen die meerderheden aan banden moeten leggen. En hij doet de bewering van zijn baas Bart de Wever eer aan dat zijn partij, de N-VA, niet voor onafhankelijkheid gaat. Eigenlijk ligt het in de bedoeling de verfransing in de kaart te spelen, want ook Vlaanderen verfranst zienderogen omdat de teruggekeerde adel en juiverie nu Franstalig gekleurd personeel met een Parijs accent heeft meegenomen dat voor de sp.a stemt waar het (nog) niet voor de PS kan stemmen.

 

En tegen dat de federale kieskring er is, en nu ook in Vlaams-Brabant de politionele doodseskaders of Kapo's (Kamppolizei) direct geleid en gesteund zullen worden door een massa irreguliere Franse rechters (liever nog dan door de Vlaamse irreguliere handlangers, waar Parijs nooit helemaal zeker van is) bij het wegpesten van rechtgeaarde Vlaamsgezinden en het doodpesten van gewone argeloze Vlamingen die nog iets hebben dat Franstaligen van ze willen afnemen, zal er een aanzienlijke Franstalige of Frans stemmende minderheid in Vlaanderen zijn ontstaan die in het opnieuw unitaire Belgique de Franstalige veroveraars, pedofielen en plunderaars weer aan de macht zal helpen in een nog perversere schijndemocratie.

 

Tegelijk speelt Brecht Arnaert mee met de joodse makers van de conspirationistische Zeitgeistfilms, wier kringen blijkbaar ook achter de crop circles zitten die kennelijk bedoeld zijn als modellen van nieuwe Brasilia-achtige projecten voor onleefbare modernistische steden, waarin de joden gelukkig en de gojim slaaf zijn. La Brecht citeert natuurlijk graag joden want dat staat goed, maar concreet ziet hij, niet veel anders dan de conspirationisten van vandaag, en in bijna dezelfde bewoordingen als Alex Jones (die een joodse vrouw heeft), overal leugens. Het lijkt er nogal op dat Brecht ons gewoon bij de neus neemt.

 

Ik kan diegenen onder de vrijzinnigen en andere satanisten, al dan niet georganiseerd of regulier, die vrezen dat de vernieling van de gedachte van de leefbare samenleving in gevaar dreigt te komen, overigens geruststellen: het gebaar van de toetreding van Siegfriedheil Bracke tot de beweging en partij is wel degelijk goed te begrijpen als dat de N-VA gewoon meedoet, Bart de Wever niet het minst. Het is een farce. Het regent niet!

 

Met andere woorden: nu in sneltreinvaart de Vlamingen van een meerderheid tot een minderheid evolueren, ook binnen het Vlaamse gewest, speelt Brecht Arnaert de kaart van de francofonie door volledige democratie te eisen en het wegvallen van alle grendels op meerderheden, iets waar zij over uiterlijk twee decennia geen probleem meer mee zullen hebben. Hij bereidt dus eigenlijk de annexatie door Frankrijk voor.

21:29 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit, vlaamse beweging |  Facebook |

24-06-11

De zaak van Bellingen

Op te nemen op de verplichte lectuurlijst: De zaak Van Bellingen, van Marc Schoeters op de webstek van la Vanfraechem (link: http://victacausa.blogspot.com/2011/06/de-zaak-van-bellin... ). Deze auteur durft van de 20% van de Waarheid die hij ziet nog maar 20% te verwoorden. Voor het overige loopt hij mee met de politiek correcte waangedachte die, onder meer, inhoudt dat het publieke vertoog van het VB verwerpelijker zou zijn dan de maffieuze verborgen agenda van de vrijzinnige partijen. Hij neemt wel, op lovenswaardige wijze, de moeite om enkele uitwassen van de politiek correcte huichelaarscultuur aan de kaak te stellen: "Racisme en politieke correctheid vormen in wezen elkaars spiegelbeeld. Reeds jaren geleden toonde Robert Hughes in zijn boek ‘Culture of Complaint’ aan dat het hier fundamenteel om twee kanten van hetzelfde gedachtegoed gaat. Zowel een racist als een politiek correct “denker” gaan uit van een rigide zwart-wit-tegenstelling tussen een edele ingroup en een verwerpelijke outgroup." "Beiden zijn blind voor de oneindige complexiteit van een moderne samenleving, waarin niets helemaal zwart of helemaal wit is."

16:53 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marc schoeters, marc vanfraechem |  Facebook |

07-10-10

De buitengewoon superieure maçonnieke geesten met een hersenvolume zo groot als dat van iemand met een waterhoofd, zijn weer bezig

De maçonnieke praatbarak die de Kerk beschuldigt van wat zij door de vingers ziet voor eigen volk eerst, heeft kennelijk weer op grote schaal een actie op touw gezet: het woord kosmopolitisme moet opnieuw "salonfähig” worden in deze harde N-VA-tijden, waarin burgers ontdekken dat enkel het grote geld globalistisch is. Deze keer is Brussel Deze Week weer dienstig als ventilatieklep voor het "geveest" van de loge. Ik heb het dezer dagen nog op andere plaatsen gelezen: er wordt alweer gewerkt aan de mythe van het kosmopolitisme. Het woord kosmopolitisme betekent niet veel meer dan dat je tijd en geld zat hebt om te reizen en om van luxe te genieten en dat je ook je Poolse poetsvrouw nog onderbetaalt bovendien. Vooral Joden zijn kosmopolitisch, want die betalen graag Poolse poetsvrouwen onder, kan ik u uit eigen ervaring wel meegeven. Toegegeven: ik ken ook Marokkanen die Algerijnen onderbetalen. Maar dat zijn dan de neven van die Joden. Het zit écht wel in de familie.

 

Ook kan op dezelfde pagina van Brussel Deze Week (van donderdag 7 oktober 2010) waar het artikel staat waar de link hierboven naar verwijst, maar in de papieren versie, de quote niet ontbreken van VUB-onderzoeker Rudi Janssens die in La Libre Belgique, terugblikkend op de [Franstalige] berichtgeving naar het dalende aantal Vlamingen in Brussel, uitflapt dat "veel Nederlandstaligen [in Brussel] zich Brusselaar, eerder dan Vlaming" zouden voelen. Zulke boodschappen worden graag herhaald tot de onnozele schapen die zich in Brussel dagelijks als Üntermensch laten behandelen door de francofone en allochtone Übermensch, het zelf nog zouden geloven ook. Alsof je niet uitgerekend pas in Brussel goed te weten zou zijn gekomen wat Vlaming-zijn is, daar waar je in Genoelseldere of Zoutenaaie nog zou kunnen hebben geloven dat je kosmopoliet zou zijn. De definitie van wat je bent komt pas goed van de ander. 

 

Ik noch iemand uit mijn familie is ooit naar zijn mening gevraagd voor welke enquête of ‘bevraging’ ook, in al die jaren, decennia zelfs. En zou dat wel het geval zijn, dan zouden we, ingaand op de suggestieve dreigingen van de enquêteur en uit angst voor de franco-Belgische Securitate - gevreesder dan de geheipo van de sjah - zeker verklaard hebben dat ook wij er net zo over denken als de mensen met gezond verstand (gesundes Volksempfinden). Maar het is wel geweten dat zulke uitspraken door VUB-loge- of logeaanhorige onderzoekers zelfs niet gegrond worden op enquêtes, gevoerd met de revolver tegen het hoofd van de geënquêteerden, maar gewoon uit de duim gezogen door de enquêteurs zelf.

 

Omdat liegen van de vrijmetselarij nu eenmaal moet. Als vrijmetselaars open kaart spelen over hun agenda, worden niet zozeer pedofiele priesters op de brandstapel gezet maar wordt de club waarvoor onderzoeksrechter De Trwa loopt naar het vernietigingskamp gevoerd. Omdat mensen, als puntje bij paaltje komt, wel weten wat de ergste is van twee misdaden: pedofiele paster zijn, of vrijmetselaar.

 

 

 

11:05 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voer sleutelwoorden in |  Facebook |

02-10-10

Standrechtelijke executie, approuvée par la loge maçonnique

De politie heeft een 25-jarige man neergeschoten in zijn ouderlijke woning in Putte bij Mechelen. Dat gebeurde nadat de ouders de politie hadden gebeld om hun zoon te kalmeren. In plaats van hulp kreeg Raphaël de kogel. Dat lees ik via deze link. Ook hier kom ik meer te weten.

Voorts lees ik in het artikel: ‘De zaken liepen echter anders. Verschillende politieploegen zakten af naar de villa van het doktersgezin. “De enige die met hem wat gepraat heeft, was zijn jongere broer. Raphaël zei dat hij de politie niet wou zien en dat ze weg moesten gaan. Ik ken mensen die gestorven zijn door de politie, waren zijn laatste woorden.”’ 

Zulke acties mogen de smerissen in la Belgique enkel met eigen volk eerst uitvoeren: tijd zat om jonge meisjes en oude mannen te pesten, maar ze weten dat, als ze beginnen in te hakken op door binnen- en buitenlandse veiligheidsdiensten beschermde allochtone gangsters, ze zwaar in de problemen geraken. Twee van het soort flikken dat het toch heeft geprobeerd, hebben overigens nog dekking moeten zoeken bij een dissidente politieke partij (de enige oppositiepartij die ertoe doet in het franco-Belgische honingrijk, anders zou die niet zo hoeven te worden bevochten) en hebben zich tot politicus omgeschoold.

Ook hier zal het gerecht de agenten, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, een al bij al milde tuchtmaatregel opleggen. Die zullen zij dan wellicht nog niet eens voor de helft moeten uitdienen.

Zulk een standrechtelijke executie voeren die agenten niet zomaar zonder bescherming uit. Zij waren er voorafgaandelijk waarschijnlijk al van verzekerd dat het speeltijd was en dat er op muizen mocht worden geschoten: eerst tegen de grond drukken en dan in het hoofd schieten, want anders overleeft hij het nog!

Dit zijn executies in de trant van Westland New Post (naar verluidt een dekmantel van de logestaatsveiligheid); denk daarbij maar aan schietoefeningen op burgers zoals de moord op de Vlaming (een Vlaming!, geen zielige Marokkaan of Italiaan!) Alfons Vandermeulen en zijn vriendin in Anderlecht door de nu in Brussel op vrije voeten lopende gangster Eric Lammers, in de vroege jaren tachtig.

Gelet op de algemene gezagsgetrouwheid van de media, zou het mij niet verwonderen dat er méér zulke gevallen zijn die niet eens de kranten meer halen. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat ook Bart Debiel zijn aandeel in dit soort liquidatie van eigen volk eerst heeft gehad. Misschien werd iemand als Bart Debiel bij wijze van waarschuwing, om niet te veel uit de biecht te klappen, wel zo hard aangepakt door het gerecht. Daarnaast is er het gegeven dat zijn allochtone ‘slachtoffers’ wellicht bescherming genoten van het Turkse maçonnieke bestel en dier internationale bondgenoten? De legaliteit ontwijkende ondernemers uit schurkenstaten (als Frankrijk, Ecuador, Turkije, Marokko, Italië, …) die moeten worden ontzien, krijgen in Brussel en, meer algemeen, in België vrij spel om misdadige activiteiten op touw te zetten. Het Belgische gerecht en de politie grijpen enkel in tegen de slachtoffers, wanneer die zich niet gewillig genoeg laten leegpersen.

De autochtone Belg, zeker de Vlaming (Üntermensch sinds 1830), is een muis voor de kat in het geglobaliseerde franco-Belgique.

 

 

 

03:12 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loge, francofonia, zionisme |  Facebook |

28-08-10

« D'abord apprendre à lire la langue facile »

D’après une étude de la VUB, les étudiants de langue française feraient mieux d’abord d’apprendre à lire en néerlandais.

Bruxelles – Les enfants francophones feraient mieux d’abord d’apprendre le néerlandais à l'école primaire et ensuite leur langue maternelle.  L’Expérience de l’apprentissage facile de la langue néerlandaise, sera utile plus tard pour le décodage de la langue française.  Ces informations sont contenues dans une dissertation de la VUB.

L'éducation multilingue a eu de plus en plus de succès en Communauté française de Belgique. Durant l’année scolaire passée, 249 écoles avaient participé, dont plus de 80 pour cent qui ont opté pour le néerlandais.  Cette année-ci, 20 viennent s’y ajouter.  Des écoles d’immersion, 28 sont situées dans la région de Bruxelles.

Dans les écoles élémentaires, 50 à 75 pour cent du programme d'études est en néerlandais.

Dans les écoles francophones, une des questions que l’on se demande est : dans quelle langue les enfants doivent-ils d'abord apprendre à lire ?  Charlotte Vandersmissen de la Vrije Universiteit Brussel a consacré sa thèse, supervisée par le professeur Piet Van de Craen qui est un expert en éducation multilingue, à ce sujet.

Selon eux, le résultat est évident et remarquable.  Il vaut mieux que les enfants francophones apprennent à lire à l'école primaire d’abord en néerlandais, puis dans leur langue maternelle, le français.

L'explication n'est pas si illogique, remarquent les chercheurs.  « Le français est, avec l'anglais, l’une des langues dites difficiles.  Cela signifie que le rapport entre ce qui est écrit et ce que nous lisons n'est pas sans ambiguïté. (…)  Les jeunes enfants qui apprennent à lire dans une langue comme le néerlandais ont leurs premières expériences avec une langue facile.  Par après, cette expérience servirait à décoder une langue difficile. »

Pour les auteurs, « cette étude est un bel exemple de la façon dont l'éducation multilingue sert à augmenter et élargir notre compréhension du processus d'apprentissage d’une langue par l’enseignement. »

Source : Brusselnieuws.be, « Franstalige kinderen leren het best eerst in het Nederlands lezen », article du 27 août 2010 

16:01 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: francofonia |  Facebook |

19-08-10

Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué ...

Nu de Franstalige onderhandelaars (PS, CDH en Ecolo) gevraagd hebben de dubbele meerderheden in Brussel af te zwakken en het zelfs gemaakt hebben voor te stellen de 80-20 regeling voor de financiering van respectievelijk de Franstalige en de Nederlandstalige gemeenschap in de hoofdstad om te buigen tot een 93-7-regeling, is het goed om te verwijzen naar wat Mark Grammens in 1990 heeft geschreven. In het licht van de huidige gebeurtenissen lijkt het een en ander mij relevant genoeg om eraan te herinneren, ondanks een afstand van 20 jaar in de tijd, kwestie van de continuïteit in de geschiedenis vast te stellen.

 

Federalisme ten dienste van de bestendiging van de Franstalige macht

 

“Pas na ‘Leuven Vlaams’ ontstond er geleidelijk een consensus tussen de Waalse nationale belangengroepen en partijen enerzijds en het Belgische Franstalige establishment anderzijds om een ‘unionistisch federalisme’ na te streven, dat paal en perk diende te stellen aan de Vlaamse macht die door beide, Wallonië en de in hoofdzaak Franstalige feitelijke leiding van het land, als een bedreiging werd aangevoeld. Beter dan de meeste Vlamingen zagen hun tegenstanders in dat als de Vlaamse massa in beweging kwam, zoals dat gebeurd was bij de strijd voor ‘Leuven Vlaams’, de Vlaamse Beweging haar doelstelling dreigde te bereiken en de machtsverhoudingen in België beslissend kon wijzigen. Dat diende koste wat het kost te worden verhinderd, en om dat te kunnen, werd handig gebruik gemaakt van de in Vlaanderen aanwezige federalistische strekking, die vrij plotseling salonfähig bleek te zijn geworden (waar ze vroeger voor ‘inciviek’ werd uitgescholden) en de ‘macht’ als het ware op een schoteltje aangeboden kreeg, - echter niet de macht om, voortbouwend op de dynamiek van ‘Leuven Vlaams’, Vlaamse veroveringen binnen te halen, maar de macht om te verhinderen dat de wet van het getal nog ooit, zoals in de kwestie ‘Leuven Vlaams’, in het voordeel van Vlaanderen zou spelen, kortom zij kregen de Belgische macht om de opkomende Vlaamse macht te fnuiken.

 

Sindsdien wordt van elke grondwetsherziening, elke staatshervorming, haast elke regeringscrisis zelfs, gebruik gemaakt om stukje bij beetje die Waals-Franstalige doeleinde van de tweede helft der jaren zestig te verwezenlijken. Men gunt de Vlaamse Beweging haar federalisme, maar uitsluitend op voorwaarde dat hierdoor de macht van de francofonie wordt versterkt en Wallonië er beter van wordt.” (blz. 33-36)

 

De ware betekenis van ‘inacceptable’

 

“Telkens als er een toestand wordt geschapen die voor hen voordelig is, noemen ze die vervolgens ‘onbespreekbaar’. Hoewel de Vlamingen, met behulp van wetgeving en rechtspraak, in Voeren vooruit gingen, maakten zij hiervan geen ‘onbespreekbare’ kwestie, integendeel: zij aanvaardden een wijziging van de wetgeving die de Franstaligen hadden geweigerd uit te voeren. Die wetswijziging is er gekomen, met instemming en actieve medewerking van de Vlaamse regeringspartijen. En nog veel meer ook. (blz. 51-52) Een grote strijd wordt zeer vaak gewonnen of verloren op wat de buitenstaander een ‘detail’ toeschijnt, maar dat, wegens de symboolfunctie die het vervult, het verloop van de strijd wezenlijk bepaalt. Staatslieden weten dat, en proberen de tegenstander steeds tot toegevingen te dwingen op een tot symbool verheven detailpunt. De demoralisering die op de toegevingen volgt, doet de rest.” (blz. 55-56)

 

“Daar staan wij, nu wij het nog moeten meemaken dat identiek dezelfde personen die destijds de leiding hadden van het Vlaamse verzet tegen de faciliteiten, thans, in een soort opwelling van boosaardige beginselloosheid, degenen zijn die de faciliteiten in de Belgische Grondwet laten opnemen. De tegenstander wint tweemaal: hij haalt veroveringen binnen, én hij compromitteert de Vlaamse staatslieden zo grondig dat er een algemene demoralisering intreedt en de weg wordt vrijgemaakt voor de volgende aanval en voor nieuwe Vlaamse toegevingen. Hij tast onze immuniteit aan, en hij weet wat hij doet.” (blz. 59-60)

 

Met twee maten meten

 

“Kunnen de Franstaligen in gemeenten waar zij de meerderheid der inwijkelingen vormen, dan geen rechten doen gelden? Hebben zij niet het democratische recht om het taalstelsel van hun dorp aan te passen aan hun wensen? Neen, want overal is het de natie of de deelstaat die het taalregime van de gemeenten regelt; nergens ter wereld ligt dit anders. De Engelstalige dorpen in de Franstalige autonome provincie Québec (Canada) genieten geen bescherming en zijn verplicht het Frans te gebruiken in al hun bestuursdaden. Wenst men te weten hoe de francofonie de gemeentelijke vrijheden op taalgebied eerbiedigt, dan volstaat het dat een Belgisch parlementariër de Franse taalwetgeving voor de twee departementen van de Elzas letterlijk en zonder daar iets aan te wijzigen, in de vorm van een wetsvoorstel aan het Belgische parlement voorlegt. Men zou er nogal van opkijken. Het Duits, dat daar immers nog in vele dorpen door een meerderheid van de bevolking gesproken wordt, is in de Elzas een verboden taal, waarvan geen gebruik mag worden gemaakt in het officiële verkeer. Geen woord Duits dus in een gemeenteraad; zou iemand wel Duits spreken, dan heeft de aanwezige gendarme de plicht dit aan de prefect van het departement te signaleren, die over de ernst van de zaak oordeelt en eventueel een sanctie oplegt aan de schuldige.” (blz. 61-62)

 

"Wenst men de sociale zekerheidswetten 'nationaal' (Belgisch) te houden, dan kan dat, zoals dat trouwens ook in sommige andere federale landen het geval is (niét echter in Zwitserland, waar de voordelen van de sociale zekerheid sterk kunnen verschillen van kanton tot kanton, en zelfs niet... in Frankrijk, waar de departementen van de Elzas over een sociaal zekerheidsstelsel beschikken dat nog grotendeels uit de tijd van Bismarck stamt en dat bijvoorbeeld wat de terugbetaling betreft enige procenten méér voordelen biedt dan het elders in Frankrijk vigerende stelsel), maar dan wel op voorwaarde dat inkomsten en uitgaven een regionale bevoegdheid worden, d.w.z. dat als het ene gewest de gewoonte heeft om méér ligdagen in de kliniek aan te bevelen dan het andere gewest, dit laatste daar  niet voor moet opdraaien."  (blz. 69)

 

“Moet er dan niet zoiets zijn als ‘solidariteit’? Jazeker, - solidariteit met de verdrukten. Solidariteit van de ondergeschikten met zijn meester is masochisme. Waarom zou Vlaanderen, tenzij uit masochisme, solidariteit moeten opbrengen met een volk dat Happart plebisciteert omdat hij erin slaagt de Vlamingen uit te dagen en bespottelijk te maken? Waarom solidariteit met een Franstalige Gemeenschap die imperialistische propaganda voert in Vlaanderen? Waarom solidariteit met de politieke partijen van Wallonië en Franstalig Brussel, die de verovering van Vlaams-Brabant in hun programma hebben staan? Waarom solidariteit met de gemeentebesturen van Brussel, die nooit de taalwet hebben toegestaan? Zulk een solidariteit staat gelijk met het zich verlustigen in de nederlaag en is een volk onwaardig.” (blz. 70-71)

 

Federalisme met drie: de isolering van de Brusselse Vlamingen

 

“Een federalisme met drie minoriseert beslissend de Vlaamse meerderheid, het levert Brussel uit aan de francofonie, het verbreekt de band tussen de Brusselse Vlamingen en de rest van Vlaanderen, en het biedt de francofonie een stevige uitvalsbasis voor haar niet aflatende ambitie om Vlaams-Brabant te verfransen.” (blz. 76)

 

“Ze hebben de laatste jaren in Voeren en Vlaams-Brabant bewezen hoe ze onwettige feitelijke toestanden kunnen scheppen, en vervolgens Vlamingen bereid vinden om die, in ruil voor ‘federalisme’ nog wel, formeel te erkennen. Dit dus is de voornaamste reden waarom Vlamingen nooit hadden mogen instemmen met de omvorming van Brussel tot derde gewest, ook niet als daar ‘waarborgen’ voor de Vlaamse minderheid aan verbonden waren. Straks zullen, volgens aloud gebruik, feitelijke toestanden, deze ‘waarborgen’ vanzelf ongedaan maken, en blijft er van de huidige staatshervorming nog slechts Brussel als Franstalig derde gewest over.

De enige mogelijkheid om dit alsnog te verhinderen, ondanks de omvorming van Brussel tot derde gewest, was geweest de invoering van pariteit op het niveau van de wetgevende macht, dat is de Brusselse Gewestraad.”  (blz. 77)

 

“De enige afdoende waarborg voor de Vlamingen in Brussel was het behoud van de nationale voogdij; gaf men die op door van Brussel een derde gewest te maken, dan was de enige overblijvende reële waarborg de invoering van de pariteit in de Gewestraad.”  [er is thans enkel enige pariteit in de Gewestregering, niet in de Gewestraad] (blz. 79)

 

““De Brusselse demografie ontwikkelt zich op een wijze die voor de Vlamingen niet gunstig is,” heeft Johan Leman, die daar iets van kent, immers terecht geschreven.” (blz. 80) “Voor zover nodig, wordt deze ontwikkeling trouwens actief aangemoedigd door de Brusselse gemeentebesturen, die er wel voor zorgen dat Vlamingen niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting […], en de voorkeur geven aan Franstaligen en zelfs aan Waalse immigranten.” (blz. 81)

 

“De kern van de zaak is deze, en geen andere: bij deze staatshervorming hebben Vlamingen Brussel opgegeven. Tijdelijk krijgen ze in ruil voor aan de francofonie aldus bewezen diensten nog wat baantjes en dertig zilverlingen toegeworpen. Maar ze mogen zelfs daarin niet overdrijven: de Vlaamse ministers in de Belgische gewestregering beheren op dit moment tien procent van de Brusselse gewestbegroting.” (blz. 83)

 

BdW als nieuwe Martens en SB als nieuwe Schiltz: de inkapseling in het systeem van (dan gewezen) flaminganten

 

“Maar het ergste is wel, dat de neiging om geen rekening te houden met het staatsbelang, dat een dergelijke schuldenlast niet verdraagt, tijdens het jongste decennium zozeer tot de gebruiken van de Belgische oligarchie van belangengroepen is gaan behoren, dat er geen weg terug meer is, en dit regime derhalve regelrecht zijn eigen ondergang tegemoet gaat. […] Maar intussen gaat men er wel mee door, en wordt de driestheid waarmee de oligarchie van belangengroepen de staat plundert en onze welvaartskansen hypothekeert, met het jaar groter.” (blz. 96)

 

Uit: Mark Grammens, “Gedaan met geven en toegeven”, Davidsfonds, 1990, ISBN 9061525667, 9789061525660 

14:11 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het reëel bestaande socialisme, francofonia, loge, zionisme |  Facebook |

13-08-10

Maria De Berlangeer-Lichtert

Maria De Berlangeer-Lichtert born on (December 17, 1957) is a Flemish accountant and politician, member of the municipal council of Jette for the Flemish nationalist party Flemish Interest (Vlaams Belang).

Se had been elected on October 8, 2006 as a municipal councillor for the Vlaams Belang in the Brussels town Jette.

Contents

 1. 1. The Hitler salute or difficulties with a cloak?
 2. 2. Abuse of an unproven accusation
 3. 3. Acquittal of the municipal councillor
 4. 4. Notes

 

1. The Hitler salute or difficulties with a cloak?

When taking the oath two months later, to the mind of some she gave the Hitler salute.

After the taking of the oath, the Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CGKR-CECLR) lodged a complaint, which made the Brussels court to bring it to court. [1] "She had a large cloak and held her arm slightly in a wider angle, to prevent the sleeve from slipping down" said the Vlaams Belang. "It is obvious that Mrs lifted her right arm diagonally up and that she did this deliberately and on purpose," stated the substitute, after having watched the video of the taking of the oath. "Such behavior can not go unpunished." [2]

De Berlangeer-Lichtert always denied the accusation and said she had lifted up her arm diagonally to prevent the cloak she wore to fall down from her shoulders.

She also said:

"I’m repulsed by the Nazi's, sir, and my husband is too. His mother was deported by the Germans, in the war. She only came back after many years. Meanwhile everyone already thought she was dead, because they deported her to Auschwitz. It took a very long time before we were able to go on holiday in Germany." "Everyone in my neighbourhood is shocked by the fact they dare to write something like this about me. Each year, I go to the celebration of the liberation, here in Jette. I descend from Flemish people from Anderlecht. My husband and I always were flamingants, and therefore I went to the Vlaams Belang. We always had been member of the Volksunie. That's all there is to say. I’m really sick of this." [3]

It makes Mr De Berlangeer to be a Holocaust victim of the second generation.

2. Abuse of an unproven accusation

Meanwhile, the accusations against De Berlangeer-Lichtert, made even before the court had ruled, were already used by Michael Zevi Freilich of the Flemish Jewish monthly magazine Joods Actueel (Jewish News), the mouthpiece of the Jewish community in Antwerp, to argue against Filip Dewinter of the Vlaams Belang, because of alleged links between his party and negationist and anti-Semitic circles. [4]

Using her right of reply in Joods Actueel (Jewish News) in response to an article in the magazine, referred to in the Flemish newspaper Het Laatste Nieuws (The News), De Berlangeer-Lichtert said to have a family background of victims of the occupation and to have no sympathy for Nazi ideology. [5]

3. Acquittal of the municipal councillor

The judge ruled there to be no proof in the case and the investigation also to have been made in a very summary way.

The prosecutor grounded the case for instance only on the video images which had been made of the oath.

Furthermore, the taking of the oath by De Berlangeer-Lichtert had been declared validly. [6] The Brussels Criminal Court held there was no evidence for it and she was therefore acquitted of the alleged making of the Hitler salute. "I’m happy a good verdict finally was given. For I have not done anything wrong," said a relieved Maria De Berlangeer.

"This has been the ninth time we were here," said her husband, Jean De Berlangeer. "For futility, for something not true. It’s exaggerated. If she hadn’t been a member of the Vlaams Belang, nothing would have happened." [7] On the website of their Brussels department, the Vlaams Belang complained that, once again, after this acquittal, the uselessness and superfluousness of the Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism had been proved.

"This centre, which puts itself out to fight alleged racism of the own people and meanwhile overlooks the real racism against our people, could better be shut down," said the Vlaams Belang.
"Let’s hope this will make an end to a vaudeville, whereby political opponents with misleading statements lodge complaints without any ground."
"It was enough for one sole clown of the PS to jab c'est le salut hitlerien, to ensure that a worthy representative could be harassed for months, had to travel nine times to the Palace of Justice and has been portrayed negatively in the media. And all this without any ground."
"The time has come by now for all those involved in this defamation campaign to be aware of how much damage and suffering they caused to the councillor and her family. Apologies to Mrs De Berlangeer-Lichtert on the occasion of the next council would be appropriated!"[8]

The Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism, however, which had lodged the complaint to the prosecutor, was, by the mouth of its Director Jozef De Witte in Joods Actueel (Jewish News) unhappy that the court had ruled that, on the ground of the images, it could not be established the Hitler salute had been given.

Elie Ringer, Vice-Chairman of the Forum of Jewish Organizations, agreed with this statement.[9]

4. Notes

 1. Jelle Rits, Het Laatste Nieuws (the Flemish newspaper The News), October 20, 2007
 2. tina de gendt, Drie maanden cel voor hitlergroet bij eedaflegging (Three months cell for hitler salute while taking the oath" in De Morgen (the Flemish newspaper The Morning), April 19, 2008
 3. LVDK, VB-raadslid verweert zich, Nazisympathie? Ik vier elk jaar de bevrijding (Municipal councillor of VB defends herself, sympathy for the Nazi’s? Each year, I celebrate the liberation), in Het Laatste Nieuws (in the Flemish newspaper The News), December 6, 2006
 4. Peter Gorlé, Joods blad wil dat VB neonazi's uit partij zet (magazine wants VB to ban [[neo-Nazi’s from party), in Het Laatste Nieuws (the Flemish newspaper The News), January 11, 2008:
  ""Dewinter always claims his party not be involved in antisemitism or neo-Nazism," says Editor Michael Zevi Freilich. "But in fact, many people in the ranks of the party glorify Nazism and Hitler." "If Dewinter is serious, he should throw out these people and apologize." Joods Actueel (Jewish News) referred to municipal councillor Maria De Berlangeer, who would have made the Hitler salute in 2006 [... ]."
 5. Right of reply by Maria De Berlangeer, municipal councillor for the Vlaams Belang party in the Brussels municipality Jette, and answer by Guido Joris, head researcher for the dossier Vlaams Belang in Joods Actueel (Jewish News), Nr. 13 - Februari 2008 - Adar I 5768, blz. 15:
  "In Het Laatste Nieuws, was an article of your magazine in which was alleged, I would have given the Hitler salute, taking my oath as a municipal councillor in Jette.
  I’ve always denied this and truthfully declare that this (gesture) was due to my cloak. Nobody seems to believe me, despite the fact that neither I nor my parents have something to do with Nazism.
  We have friends of the Airborne Association who, each year, celebrate the liberation. Do you think I would be welcome there, if I had anything to do with Nazism? My husband can not tolerate Nazism, as a result of the atrocities done to his mother. Do you think he would remain married to me, if this were true? But I have had bad luck, as someone said in the court; I am a Vlaams Belang member. Because I fight against the degradation and Islamicisation of my native city."
  The laconic response of Guido Joris was:
  "Madam, I did an effort and carried out an experiment with a cloake and I established the cloak falls down even more while making the 'salute' you made, as would be the case if due to an ordinary oath."
 6. Peter Gorlé, Joods blad wil dat VB neonazi's uit partij zet (Jewish magazine wants VB neo-Nazis out of party), in Het Laatste Nieuws ('The News), January 11 2008
 7. De Berlangeer-Lichtert onschuldig in zaak hitlergroet (De Berlangeer-Lichtert not guilty in case Hitler salute) in Brusselnieuws.be (website Brussels News), June 20, 2008
 8. Vlaams Belang gemeenteraadslid Maria De Berlangeer-Lichert vrijgesproken in absurd racismeproces op de webstek van Vlaams Belang Brussel (Councillor Maria De Berlangeer-Lichert acquitted in absurd racism process on the website of Vlaams Belang Brussels), 25.06.2008 10.48u
 9. Joods Actueel (Jewish News), Nr. 18 - July 2008 - Tamuz 5768, p. 13

17:49 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gecensureerd op wikipedia |  Facebook |

10-08-10

Deux erreurs, vu de Flandre. Via een omweg Vlamingen weer culpabiliseren

Hier volgt een fragment van een artikel op de blog van Guido Fonteyn, (vermeend) onafhankelijk journalist en essayschrijver, op de webstek van Le Vif.be (geplaatst op 8 augustus 2010?).  

 « [… ] Van Meerbeeck ne fait que confirmer et consolider le cliché qui voudrait que la collaboration fût un phénomène limité à la seule Flandre. Il se fourvoie complètement. La collaboration armée était plus importante en Wallonie qu’en Flandre. Témoin l’ouvrage Ils ont pris les armes pour Hitler, de l’historienne francophone Flore Plisnier, conseillère scientifique aux Archives du royaume. Les médias francophones ont d’ailleurs donné peu d’écho à ce livre, peut-être parce qu’il brise le stéréotype d’une Flandre sous l’emprise de la collaboration et d’une Wallonie ne comptant que des résistants. »

In het Nederlands vertaald, kan dat klinken als:   

"[… ] Van Meerbeeck kan alleen maar het stereotype bevestigen en versterken, dat wil dat de collaboratie een fenomeen betrof dat tot Vlaanderen beperkt was. Hij slaat de bal volledig mis. De gewapende collaboratie was veel belangrijker in Wallonië dan in Vlaanderen. Het boek “Te wapen voor Hitler” van de Franstalige geschiedkundige Flore Plisnier, wetenschappelijk adviseur bij het Rijksarchief; legt daar getuigenis van af. De Franse media hebben ook weinig aandacht aan dit boek besteedt, misschien omdat het breekt met het beeld van een Vlaanderen dat in de ban is van de collaboratie en van een Wallonië dat enkel uit verzetslui bestaat."

Via een omweg probeert Guido Fonteyn in Le Vif de Vlamingen ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is Brussel - waar géén Vlaming zich nog thuis voelt, en waar er elke dag minstens één wordt dood- of weggepest - nog wat geld af te troggelen. Eerst moet de Vlamingen echter iets toegegeven worden. Het was snel duidelijk dat "grootmoedig" het amnestiedossier bovenhalen, niet tot het gewenste resultaat zou leiden. Er is een schrijnend gebrek aan Vlamingen die nog maar zouden weten waarover het gaat. Dus moest de Vlamingen op een andere manier worden wijsgemaakt dat Brussel voor hen belangrijk zou zijn. En vooral dat de Brusselse francofonie geld nodig heeft, dat het van de Vlamingen afgeperst moet krijgen. De Endlösung van de Schuldfrage, d.w.z. de kwijtschelding van een type - Vlaamse - pekelzonden waarvoor nergens anders ooit iemand beboet is, lijkt door bevriende intellectuelen van de rode zuil gelanceerd via de media en is goed om Vlaanderen zowel te stigmatiseren als om het borrelnootjes te gunnen die de uitbreiding en herfinanciering van Brussel zouden moeten doen slikken. Die strategie heeft echter niet gewerkt. De francofiele Fonteyn, die wel vaker de Franstalige kaart trekt, kent wél de te veel tot redelijkheid geneigde en soms nog te naïeve Vlaamse psychologie. Het verhaaltje over de oorlogscollaboratie kon hij ten bate van zijn Franstalige meesters/vrienden nog op een andere manier opnieuw gebruiken. Deze keer om toe te geven dat de Walen evenveel boter op het hoofd hebben, indien niet meer, dan de Vlamingen, waar het hun oorlogsverleden betreft. 

Hersenspoeling werkt. De Franstaligen schenen in hun arrogante overmoed hun eigen leugens nog te geloven, toen ze dachten dat alle Vlamingen zich wel zouden identificeren met fascisten en racisten. Het amnestiedossier bleek dus niet bruikbaar. De Vlamingen leven niet meer in 1945. 

Toch wekt het in herinnering brengen door Fonteyn van ook de Waalse schuld, bij de lezer de indruk dat hij geen verblinde francofiel kan zijn die tot het uiterste gaat, tot in het absurde, om de Franstalige agenda te verdedigen, met alle nodige leugentjes om slechtswil erbij. Maar tegen het einde van de rit, kom je ook hier weer, via een ‘redelijke’ trigger, uit op een verhaal dat obligaat neerkomt op: méér geld voor de verdere verfransing van Brussel en de uitdrijving van de Vlamingen aldaar.

17:48 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) | Tags: francofonia, het reëel bestaande socialisme, loge, zionisme |  Facebook |

07-08-10

In Frankrijk is een schrijver, vader van acht kinderen, opgesloten vanwege zijn geschiedkundig onderzoek. En de zogenaamde 'vrije' pers, zegt niets!

De Fransman Vincent Reynouard, geboren in 1969, getrouwd en vader van 8 kinderen, is scheikundig ingenieur van opleiding, gevormd in het ISMRA (« Institut des sciences de la matière et du rayonnement atomique ») van Caen. Hij stelt zich onomwonden voor als een traditionalistische katholiek en steekt zijn ultraconservatieve politieke standpunten niet onder stoelen of banken. Belangrijker is dat hij in het openbaar, in de vorm van DVD’s en leesvoer, de canon van de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog in twijfel trekt. Hij is een van die onderzoekers die beweren ‘revisionist’ te zijn en als ‘negationisten’ worden bestempeld omdat zij niet geloven in het bestaan van de dodelijke gaskamers in de Duitse concentratiekampen.

 

In 2005 schrijft Reynouard een boekje van zestien bladzijden, getiteld « Holocauste? Ce que l’on vous cache » (“Sjoa? Dat wat voor u verborgen blijft”) dat hij naar de « syndicats d’initiative » (de Franse VVV-kantoren), musea en gemeentehuizen stuurt en waarin hij tegen de schenen van de academische geschiedschrijving schopt. Het Franse gerecht rekent met hem af.

 

In 2007 werd hij in eerste aanleg veroordeeld door de correctionele rechtbank van Saverne (Neder-Rijn) tot één jaar gevangenisstraf, een boete van € 10.000 en € 3.000 schadevergoeding aan de LICRA (« Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme», de Internationale Liga tegen Racisme en Antisemitisme). In juni 2008 bevestigt het Hof van Colmar in hoger beroep de gevangenisstraf en veroordeelt hem tot € 60.000 (€ 20.000 boete + gedwongen publicaties en kosten). Ongehoord.

 

Aangezien Reynouard in België woont, vaardigt Frankrijk tegen hem een Europees aanhoudingsbevel uit om hem te dwingen de gevangenisstraf van één jaar, uitgesproken door het Hof van Beroep in Colmar, uit te zitten. In afwachting van zijn uitlevering aan Frankrijk, werd hij op 9 juli gevangengezet door de Belgische politie, wat de betrokkene ertoe brengt vast te stellen: “Als men niets beters weet te bedenken dan iemand met een afwijkende overtuiging op te sluiten, dan komt dit doordat men geen argumenten kan aanvoeren.”

 

Conclusie: een 41-jarige man, vader van 8 kinderen, zit momenteel opgesloten vanwege zijn geschiedkundig onderzoek. Vanwege de wet-Gayssot.

 

Deze wet, afgekondigd in het Staatsblad van de Franse Republiek op 14 juli 1990, verbiedt, in artikel 24bis, "de ontkenning (...) van het bestaan van een of meer misdaden tegen de menselijkheid, zoals bepaald in artikel 6 van het statuut van de Internationale Militaire Rechtbank [“Neurenberg-tribunaal”], bijlage tot het Verdrag van Londen van 8 augustus 1945. "

 

In mijn boek « Sarkozy, Israël et les juifs » (« Sarkozy, Israël en de Joden », Oser dire, 2009), heb ik eraan herinnerd dat deze draconische wet hevig is aangevochten door vooraanstaande personen zoals de Franse academica Simone Veil; de permanente secretaris van de Académie française, Hélène Carrère d'Encausse; de ministers Jean Foyer, Jacques Toubon en Alain Peyrefitte; de historici Henri Amouroux, Pierre Vidal-Naquet, Annie Kriegel, François Furet, Alain Besançon, Jacques Willequet en François Bédarida; de stichteres van het Onderzoeksinstituut Hannah Arendt, Chantal Delsol; de winnaar van de  Nobelprijs voor de Economie in 1988, Maurice Allais; de auteurs Michel Tournier, Louis Pauwels, Michel Houellebecq, Philippe Muray, Jean Daniel, Vladimir Volkoff, Michel Rachline en Alain Robbe-Grillet; de magistraten Philippe Bilger, Alain Marsaud en Raoul Béteille; de juristen Olivier Duhamel, Anne-Marie Le Pourhiet, Emmanuelle Duverger, André Decoq en Guy Carcassonne; de advocaten Jacques Vergès en John Bastardi Daumont; de filosoof Paul Ricoeur;  de humorist Bruno Gaccio; verdedigers van de vrijheid van meningsuiting zoals de oprichter van Verslaggevers Zonder Grenzen Robert Ménard (die de aanklacht formuleert dat het om een « gedachtepolitie » handelt) en Gabriel Cohn-Bendit; de journalisten Dominique Jamet, Delfeil de Ton, Alain Rollat, Albert du Roy, Philippe Tesson, Jacques Julliard en Ivan Rioufol; of nog de voormalige voorzitster van de Liga van de Mensenrechten, de geschiedkundige Madeleine Rebérioux. In het buitenland heeft de Amerikaanse taalgeleerde Noam Chomsky aangegeven er resoluut tegenstander van te zijn. Voor de Belgische fysicus en intellectueel Jean Bricmont, is “de wet Gayssot een juridische terugval van verschillende eeuwen”. Ook de presidenten Hugo Chavez en Mahmoud Ahmadinejad hebben deze repressie in strenge bewoordingen veroordeeld.

 

Het komt er voor ons nu op aan de vrijheid van meningsuiting daadwerkelijk te verdedigen en niet alleen theoretisch. Waarom horen we niemand openlijk het lot van Vincent Reynouard aanklagen? Wat doet Verslaggevers Zonder Grenzen, Amnesty International en Human Rights Watch? Geen media, Franse noch buitenlandse, hebben deze zaak verslaan. Deze stilte is ongewoon.

 

Als historicus en burger heb ik zelf beslist op te treden door via dit bericht te kennen te geven hoezeer ik geschokt ben door het feit dat men bij ons een man vanwege zijn opinie - hoe ongebruikelijk, ongerijmd en controversieel die ook is - in de gevangenis opsluit. Een dergelijke behandeling is Frankrijk en haar intellectuele traditie onwaardig. De wet hoort niet vast te leggen wat de historische waarheid is. In een vrije staat is die taak de geschiedkundigen toebedeeld. De wet-Gayssot, die de vrijheid van de onderzoeker beperkt, is in strijd met de opvattingen over een democratische staat: deze wet is boosaardig. Ik vraag er dan ook de onmiddellijke intrekking van.

 

Ik hoop dat ik al snel gezelschap van tientallen, honderden en duizenden anderen zal krijgen die niet onverschillig blijven bij dit schandaal dat het imago van Frankrijk ernstig schaadt en in strijd is met de geest van de Republiek.

 

Degenen die dit bericht met mij willen ondertekenen, kunnen hun naam en contactgegevens sturen naar dit adres: eugenie.blanrue@laposte.net. Niet om het religieuze, politieke of historische gedachtegoed van Reynouard Vincent te ondersteunen, maar om zijn recht dat te uiten te verdedigen. Zijn ideeën bestrijden kan via een democratisch, open, eerlijk en oprecht debat.

 

Wij wachten de handtekeningen tot het einde van de maand september in. Ondertussen, danken we u om dit bericht zo ruim mogelijk te helpen verspreiden.

 

Paul-Éric Blanrue,

Historicus

Stichter van de Cercle zététique,

Schrijver van "Sarkozy, Israël et les juifs" (Oser dire, 2009).

 

Oorspronkeljjke bron: En France, un écrivain, père de huit enfants, est incarcéré pour ses recherches historiques. Et la presse dite "libre" n'en dit rien !, webstek: www.lepost.fr, blanrue le 06/08/2010 à 23:43

14:38 Gepost door Hans van de Welle | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zionisme, het reëel bestaande socialisme, loge, francofonia |  Facebook |

04-08-10

Dit debat leidt naar de stigmatisering van de Vlaming

Tom Naegels ergert zich in zijn opiniestuk, "Weg uit de Islamimpasse. Dit debat leidt nergens naar", in De Standaard van woensdag 4 augustus 2010 aan de manier waarop we over de islam debatteren: naast elkaar, zodat het nergens toe leidt. Met een paar simpele afspraken zou dat volgens hem veel beter moeten kunnen. Citaat uit het opiniestuk: "Wie zich ergert aan de manier waarop Franstalige Belgen in Belgische kranten schrijven over hun landgenoten die Nederlands spreken (en omgekeerd) kan zich voorstellen hoe geloofwaardig het is als een Vlaming of Nederlander, hoe intellectueel ook, het in één opiniestuk heeft over Afghanistan, Soedan, Marokko en het Irak der pre-islamitische tijden."   

 

Naegels gebruikt de beproefde tactiek van de (vooral linkse) Politiek Correcte Kerk, waarbij via omwegen toch nog het christelijke schuldgevoel van de Vlaming kan worden aangesproken, wanneer men dan toch niet kan vermijden dat gevoelige aspecten van de archetypische Franstalige Überintellectueel of van, in dit geval, de nobele Noord-Afrikaanse wilde, niet volledig onbesproken kunnen blijven. 

 

Het sijpelt dus bij de PC-Kerk door dat, behalve dissidente intellectuelen, nu ook gewone burgers, zoals ik en u niet, in het Vlaamse Gewest (buiten de Rand) lucht beginnen te krijgen van de racistische taal die over de Vlamingen in de Franse media wordt verspreid. Dus moet je de Vlamingen schaak zetten door, in casu en naar aanleiding van een specifiek debat, een goed woordje te doen voor één van de hechte, goed georganiseerde groepen veroveraars (de andere groepen zijn de Franstaligen en de onnoembaren) die Vlaanderen over zich heen krijgt, door die conquistadores alweer in de slachtofferrol voor te stellen en daarbij van de échte slachtoffers nog een keer te eisen dat zij zich zouden identificeren met de veroveraars vanwege een of ander probleem waar ook zij mee te kampen hebben. 

 

Nu moeten we begrepen hebben: verboden is nu ook elke verwijzing naar dat soort racistische taal in de Franstalige media dat nooit zal leiden tot een klacht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en, indien wel, weggehoond zal worden.

20:38 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het reëel bestaande socialisme, loge, francofonia |  Facebook |

28-07-10

Suïcidale Dialoog en Rotte Compromissen

Jean-Pierre Rondas, bekend van zijn programma’s bij radio Klara, hield in De Warande in Brussel een 11 juli-feestrede. De Vlaamse Volksbeweging gaf een wat langere versie van de toespraak uit als een politiek pamflet onder de titel Suïcidale Dialoog en Rotte Compromissen. Maar de tekst is via deze link ook op internet te vinden.

Citaat uit de toespraak:

"De essentie kan nog het best samengevat worden in het volgende, iets waarvoor u misschien gevoeliger bent dan andere mensen. Er loopt een breuklijn door Europa. Ze deelt niet alleen Europa, maar evengoed België in tweeën, van Moeskroen tot de Voer. Ze volgt de binnen-Belgische grens. Ze is mentaal, politiek, en historisch gegroeid. Ze is ook structureel en economisch. En ze is economisch omdat ze mentaal is. Ten noorden van die breuklijn, die toevallig ook de lijn van de barst door België is, ligt Vlaanderen. Vele krachten, zeker ook financiële, willen ons ook geografisch doen aanleunen bij het Zuid-Europese systeem. Als men daarin slaagt zal dat ten koste gaan van de welvaart en het welzijn van de Vlaamse bevolking."

JPR mag dus nog een keer de dingen ongeveer zeggen zoals ze zijn. Dat lucht dan op. Daardoor zijn we een jaartje rustig. Durchhaltungsliteratur. Daarna verandert er niets. Hij wijst er zelf op: tot volgende 11 juli geldt deze catharsis en mogen we hopen, hopen, hopen, dat het inzicht van één marginale intellectueel doorsijpelt bij de collectiviteit der Vlaamse muizen. Hoe meer de geëmigreerde Gentenaar zijn vinger op de zere wonde mag leggen, hoe meer die zichtbaar wordt, maar hoe minder er ook nog aan te veranderen blijkt. Hij doet dus eigenlijk gewoon mee.

18:14 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Tags: het reëel bestaande socialisme, zionisme, francofonia |  Facebook |

16-07-10

Verwijdering zonder waarschuwing van een account

Van een kennis kreeg ik dit bericht doorgestuurd van facebook, nadat het zonder waarschuwing zijn profiel had verwijderd. Zoals men kan zien meent facebook hierover geen discussie meer te moeten aangaan, maar behoudt het wel het recht alle informatie te bewaren. Men hoeft ook niet te weten waarin men buiten de lijntjes zou hebben gekleurd. Dat wordt overgelaten aan een intens zelfstandig gewetensonderzoek.

Men zou het gevaar lopen zo na verloop van tijd niet meer te weten waarom men ergens op straat overreden wordt.

Je kunt het definiëren als puur machtsmisbruik. Zuivere willekeur. Maar we hebben de gebruiksvoorwaarden aanvaard.

Er ook nog even aan herinneren dat facebook is opgezet door Zuckerberg.

----

Hi Geert,

Your account was disabled because your behavior on the site was identified as harassing or threatening to other people on Facebook. Prohibited behavior includes, but is not limited to:

• Sending friend requests to people you don't know
• Regularly contacting strangers through unsolicited Inbox messages
• Soliciting others for dating or business purposes

After reviewing your situation, we have determined that your behavior violated Facebook's Statement of Rights and Responsibilities. You will no longer be able to use Facebook. This decision is final and cannot be appealed.

Please note that for technical and security reasons, we will not provide you with any further details about this decision.

Thanks,

Morticia
User Operations
Facebook

20:29 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Tags: zionisme |  Facebook |

09-07-10

Rav Dynovisz : "Blancs, défendez vous !"

20:02 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, verzet, vlaanderen |  Facebook |

08-07-10

Bezwarende beelden inval in Paleis!

 

Er zijn bezwarende beelden opgedoken van de inval van de Brusselse onderzoeksrechter Wim de Troy in het bisschoppelijke paleis. Deze werden gelekt door een maçonnieke en vooral betrouwbare bron binnen het gerecht. Maar zoals Siegfried Bracke zegt: niets is wat het lijkt! Het ging er niet mals aan toe, zoals u kunt zien, maar terzelfder tijd betreft het een Belgenmop! Ondertussen hebben ze wel hun lesje geleerd! Dat wil zeggen, ze zijn zwaar geïntimideerd. Zie ook hoe Wim de Troy binnenvalt ten paleize: een paardenkop en twee man.


"Gazet van Antwerpen meldt dat de jonge onderzoeksrechter die de opdracht gaf, benoemd werd door zijn logevrienden (26 juni 2010) en Luc van der Kelen vermoedt achter de gijzeling van de bisschoppenconferentie “dat sommigen bij het gerecht handelen vanuit politiek-filosofische oogmerken.” (Het Laatste Nieuws, 25 juni 2010)"

Geciteerd door de N*A*O* 

15:36 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loge, francofonia |  Facebook |

06-07-10

Aujourd'hui le combat antifasciste est une escroquerie, c'est du théâtre.


Petri Kaerii Germania Inferior id est, XVII provinciarum ejus novae et exactae Tabulae Geographicae, cum Luculentis Singularum descriptionibus additis. À Petro Montano. Amsterdam, 1617.

Leo Belgicus

21:07 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loge, francofonia |  Facebook |

03-07-10

Opgezet spel

Het Laatste Nieuws, de liberale flutkrant, bericht ons vandaag van de storing van de eredienst in de basiliek van Koekelberg. In de spelling van die krant, gerund door stomdronken dementerende logebroeders, is dat dan baseliek.

Een groepje gemaskerde actievoerders heeft op 24 juni, de dag van de huiszoekingen in de zetel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en bij kardinaal Danneels, een eredienst voor de heilige Jean-Marie Vianney verstoord door onder meer condooms gevuld met shampoo te gooien.

Onderzoeksrechter Wim de Troy en zijn doodseskaders hebben dus het een en ander in samenwerking met andere, niet officieel door de staat bezoldigde gangsters geregeld. Nu de dienst in de Kerk niet langer, zoals weleer, wordt uitgemaakt door de adel maar nu boerenzonen het tot bisschop of kardinaal kunnen brengen, is de tijd gekomen voor de ondertussen geseculariseerde en bij het liberalisme aanleunende oude en voor de nieuwe, al dan niet Joodse maar altijd al wereldwijze adel om de Kerk de rekening te presenteren. Alsof de slachtoffers van de politiek van Léopold II en zijn niet altijd gojim-bankiers de rekening zouden presenteren aan Kabila.

Ondertussen heeft de loge al méér macht over de wereld dan de adel en de kerk ooit heeft gehad, en hebben wij naast de Napoleontische oorlogen, ook de Eerste en de Tweede Wereldoorlog achter de rug en bereiden de rovende eksters de Grote Burgeroorlog voor. Er is maar één ding erger dan Danneels of Vangheluwe, en dat is het Belgische bestel dat het recht niet heeft de eerste steen te gooien naar uitgerekend deze bisschoppen.

De georganiseerde vrijzinnigheid, die het bij handtastelijkheid ten opzichte van kinderen vanuit verlichte idealen niet bij bepotelen houdt, zou zich eertijds waarschijnlijk niet aan bisschop de Broglie of andere door Napoleon geïnstalleerde maçonnieke mollen hebben vergrepen.

Zoals steeds is de rechtgeaarde mens niet enkel de vijand van alles waar francité en latinité voor staat, maar is hij bovenal die van de loge: een groep mensen die precies door het netwerk waarvan zij deel uitmaken, al gauw geen behoefte meer hebben aan onderlegdheid noch het onderhouden ervan, zich tevreden stellen met haantjesgedrag, met stroop aan de mond smeren van de machtigen en met sadistische spelletjes spelen met de armen.

10:38 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loge, zionisme, het reeel bestaande socialisme, francofonia |  Facebook |

30-06-10

Islam & georganiseerde vrijzinnigheid

"In een nieuwe omgeving en niet-moslimmaatschappij worden verscheidene factoren beschouwd. Dit mogen traditionele praktijken zijn; het mogen waarden zijn die zelfs onuitgesproken hoffelijkheden zijn die diep cultureel verworteld zijn. Maar de ene na de andere wordt in vraag gesteld op een schijnbaar onschuldige manier maar met een stevig plan om de gastheermaatschappij te ontwortelen en de islamitische maatschappij te consolideren en daardoor meer macht en heerschappij te verwerven over de gastheermaatschappij."

Sam Solomon & E. Al Maqdisi

Wat Théodore Dalrymple te vertellen heeft over de politieke correctheid (klik hier), sluit goed aan bij de mores van de militante Islam, zoals hierboven beschreven. Je ziet dezelfde methodiek gehanteerd worden met het doel bestaande, goed functionerende en samenhangende sociale structuren te ontredderen door (soms heimelijk) antizionistische Joden (die chutzpah toepassen) of door de francofonie in de frontgebieden (faciliteitengemeentes, Brussel, Vlaams-Brabant, etc.).

De verwezenlijking van dit klik hier is waar de coalitie op aanstuurt, die is samengesteld uit geseculariseerde - soms stiekem - antizionistische Joden, georganiseerde vrijzinnigen (verenigd in clubs als een trutterig Humanistisch Verbond waar je minder van hoort dan van kerken die worden opengesteld voor niet-regulariseerbare illegalen, tot de goddeloze, irreguliere loge), 'linksen' in liberale en socialistische varianten (eigenlijk een groep die de emanatie is van de voorgaande) en militante moslims.

14:45 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het reeel bestaande socialisme, loge, francofonia, zionisme |  Facebook |

14-06-10

Verkiezingen 2010

Met 17,4 % van de stemmen behaalt de N-VA 27 zetels en met 13,7 % van de stemmen behaalt de PS 26 zetels. Die scheeftrekking met één zetel verschil ten opzichte van een opmerkelijker verschil in percentage van de stemmen, is te wijten aan het Belgische kiesstelsel dat een Vlaamse stem minder zwaar doet wegen dan een Waalse. Misschien is dit wel iets wat, indien de onafhankelijkheid niet voor morgen zou zijn, de N-VA ter sprake kan brengen wanneer voorstellen tot een grondige staatshervorming geformuleerd worden? (zie >)

Ondertussen daalt in Brussel het aantal Nederlandstalige stemmen (1 >).

Met een uitleg als die van VUB-politoloog Jo Buelens komt men al een aantal jaren aandraven wanneer het gaat over de achteruitgang van het aantal Nederlandstalige stemmen in het algemeen en van stemmen voor het Vlaams Belang in het bijzonder: “Er zullen wel minder Vlamingen zijn in Brussel, dat is één reden," zegt hij aan brusselnieuws.be. "Maar daarnaast speelt zeker de tanende ster van het Vlaams Belang een rol. Heel wat oudere Brusselaars, die niet goed weten of ze zich nu als Frans- of Nederlandstalig definiëren, zijn wellicht uitgekeken op het Belang, zeker nu Demol niet meer meedoet. Die mensen kiezen nu wellicht op Franstalige kandidaten.”

Men heeft maar door te klikken naar het artikel Aantal Nederlandstalige stemmen historisch laag van maandag 08 juni 2009, gepubliceerd in Brussel Deze Week maar ook te vinden via deze link op de webstek www.brusselnieuws.be, om vast te stellen dat het een standaarduitleg betreft. Toen kennelijk gebracht door Daniël Buyle, griffier van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Ter herinnering en geciteerd uit het bovenvermelde artikel: "Bij de vorige regionale verkiezingen in 2004 waren er nog 62.516 Nederlandstalige stemmen. Bij de oprichting van het Brussels Gewest in 1989 bedroeg het aantal Nederlandstalige stemmen nog 67.000." Voor de Senaat zijn dat nu dus 47.538 Nederlandstalige stemmen. De ontnederlandsing van Brussel is dus niet enkel het gevolg van immigratie, van de regularisatie van illegalen en van de geleidelijke en steeds gemakkelijkere toekenning van de Belgische nationaliteit aan immigranten of van stemrecht aan niet-Belgen, alsook van een hoger geboortecijfer bij bepaalde groepen immigranten. Bij een gelijk gebleven aantal Vlamingen zou dat procentueel wel invloed hebben. Maar ook in absolute cijfers gaat het aantal Nederlandstalige stemmen op ongeveer 20 jaar tijd drastisch achteruit. Volgens bovenstaande cijfers zou afgerond één vierde van het Nederlandstalige electoraat ondertussen zijn 'verdampt', zoals professor Philippe Van Parys het zou uitdrukken. En wel in die mate dat je haast van een verdoken genocide zou willen gewagen.

Er gebeurt voldoende, weet ik ondertussen, waarmee het bestel 'weg' kan zonder op de vingers getikt te worden om in een moderne, hoogtechnologische samenleving dezelfde verdwijntrucs met volkeren mogelijk te maken als in het Amazoneoerwoud in Brazilië. Politiek, gerecht, politie en loge zijn - we zullen maar zeggen dé - maffia bijzonder behulpzaam bij het verkrijgen van vastgoed. Tenslotte is de Rand rond Brussel niet aan het vervlaamsen onder druk van de immigratie van Nederlandstalige Brusselaars. Ook in de Rand neemt de verfransing huiveringwekkende proporties aan. Vergeet niet dat de verfransing ook de vergroting betekent van de kloof tussen rijk en arm. In Frankrijk én in België.

Journalist Guido Fonteyn probeert ondertussen op www.brusselnieuws.be en op FM Brussel de Vlamingen te doen geloven dat de overwinning van N-VA een zeer slechte zaak voor de Brusselse Vlamingen is (2) maar politiek analyst Van Cauwelaert (3) durft dat nog net (maar even opportunistisch?) tegen te spreken

------------

 1. www.brusselnieuws.be, 14 juni 2010, Voor het eerst minder dan 50.000 Nederlandstalige stemmen 
 2. www.brusselnieuws.be, 13 juni 2010, Fonteyn: 'N-VA-overwinning slecht nieuws voor Brusselse Vlamingen
 3.  www.brusselnieuws.be, 14 juni 2010, Van Cauwelaert: ‘N-VA zege niét noodzakelijk slecht voor Brusselaars

09:51 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: francofonia, het reeel bestaande socialisme, loge, zionisme |  Facebook |

09-06-10

De N*A*O* geeft met branie commentaar op de actualiteit

De N*A*O* blijft mij verbazen. Is het G°d die de gedachten van de mensen ziet, en daardoor het portret van Dé Vlaming kan maken?

Een citaat: "Terwijl Le Soir en RTBf hatelijke en agressieve anti-Vlaamse taal spuien – voor welke discriminatie het CGKR zich dan weer ten onrechte onbevoegd verklaart - bieden de toch wel erg orthodox religieuze Vlamingen hun andere wang aan : anders “dreigen we een hoogmoedig, conservatief en op zichzelf gericht Vlaanderen te worden.” (De Tijd, 16 mei 2009)" 

Voor de volledige tekst van de N*A*O*'s recentste bijdrage, klik hier.

01:12 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zieners |  Facebook |

07-06-10

Men is corrupt of paranoïde

Enkele opmerkelijke passages uit Johan Sanctorums Open brief, ok, maar heeft pdw wel het globale plaatje gesnapt? van vrijdag 21 mei 2010, geplaatst op zijn eigen webstek: 


"Leeft een dictatuur van terreur en hersenspoeling, en klassieke machtspolitiek van indoctrinatie, dan zou men bij Woestijnvis eerder van exdoctrinatie moeten spreken, het wegzuigen van alle overtollige kritische massa."  

"De waarheid komt maar met veel vertraging uit, en wordt dan politiek zelfs irrelevant. De klokkenluiders liggen dan meestal al onder de zoden, of zitten in het gekkenhuis."

"Waarom wil een bloeiend productiebedrijf van gedreven creatievelingen zonodig bladen opkopen, restaurants uitbaten en eigenaar worden van de Ronde van Vlaanderen? Dat is geen gezond ondernemersschap meer, het gaat ook niet meer om in een business model gegoten creativiteit. Het is pure graai- en hebzucht, een drang om alles te bezitten en te controleren, die alleen nog Freudiaans te verklaren valt. De postmoderne netwerkcultuur is het biotoop van de Vandermeerschen en Vandenhautes, hoofdaandeelhouders van een universum dat drijft op communicatie, uitwisseling en joint-venture. Maar de manische gedrevenheid om overal in te participeren en een hand in te hebben, drijft ons recht in een global village waar geen buitenstaanders of outsiders meer geduld worden. Je moet erbij horen, of je bestaat niet. Men is corrupt of paranoïde, en haast iedereen kiest voor het eerste, want het leven is kort in een pluk-de-dag-cultuur waar het kortetermijnperspectief domineert."


De link naar de volledige Open brief hier.

11:19 Gepost door Hans van de Welle in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het reeel bestaande socialisme, loge |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende